Kontakt

PR Manager – Paweł Zając
+48 662 743 004 

media@bartoszgroszek.pl 

 

Kontakt w sprawach nie związanych z mediami – kontakt@bartoszgroszek.pl